20 / 8 / 2018

Winst aanbesteding Radboud Universiteit Nijmegen

Sweegers en de Bruijn is als winnaar uit de bus gekomen bij de bovengenoemde aanbesteding en zal het UVB gaan adviseren met betrekking tot de elektrotechnische, werktuigkundige en overige gebouwgebonden technische installaties van de diverse faculteiten, universitaire eenheden en overige gebouwen van de Radboud Universiteit op één van de drie gedefinieerde percelen.

Het is een uitdaging om bij te mogen en kunnen dragen aan een prettig werk- en leefklimaat voor studenten en medewerkers van de universiteit.  Dit sluit uitstekend aan bij onze ambitie om te werken in technisch complexe omgevingen voor opdrachtgevers met bijzonder duurzame ambities.

Het uitgangspunt zal altijd zijn om slimme, innovatieve en toekomstbestendige oplossingen te vinden voor de vraagstukken die aan Sweegers en de Bruijn zullen worden voorgelegd. Daarbij natuurlijk  nooit het milieu- en energie-aspect uit het oog verliezend.

De afgelopen vijf jaar is Sweegers en de Bruijn al een partner geweest voor de Radboud Universiteit bij de ontwikkeling en renovatie van diverse faculteitsgebouwen, waaronder renovatie van het Trigon-gebouw, het Gymnasiongebouw (zie bovenstaande impressie), aanpassingen aan het Spinozagebouw en de nieuwbouw van de HAN.

Wij zijn er trots op dat de Radboud Universiteit ons als partner heeft gekozen en kijken uit naar het voortzetten van onze samenwerking!