18 / 2 / 2020

Woonzorgcomplex Bartiméus ’t Sand te Doorn

Een succesvol project dat in mei 2019 is opgeleverd, willen wij graag nog eens onder de aandacht brengen omdat wij merken dat er veel interesse is in de gekozen oplossingen.

In juni 2018 is men gestart met de vervangende nieuwbouw van 64 studio’s bij Bartiméus in Doorn. Het totale project bestaat uit een viertal woongebouwen, ieder geschikt voor twee woongroepen van 8 personen.

Bartiméus ondersteunt mensen met een visuele en verstandelijke beperking en begeleidt hen een weg te vinden in onze samenleving. Locatie Doorn bestaat uit een gezondheidscentrum, locaties voor dagbesteding, een sportcentrum en een boerderij. Doel is om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten wonen, waarbij zij zich prettig en veilig moeten voelen in een herkenbare omgeving. Ook het Bartiméus Fonds steunt belangrijke, innovatieve projecten die niet door de overheid worden vergoed.

Sweegers en de Bruijn was bij dit project de de adviseur technische installaties (zowel E als W) in de breedste zin van het woord. De ambitie van de opdrachtgever was om een duurzaam gebouw met lage exploitatielasten te realiseren. Uiteindelijk is een ‘gasloos’ ontwerp gemaakt dat een comfortabel binnenklimaat combineert met de duurzame ambities van de opdrachtgever.

In elke ruimte zijn WTW units van Climarad geplaatst, die automatisch zorgen voor ventilatie, verwarming, en koeling per vertrek, door gebruikmaking van sensoren. Iedere bewoner kan individueel de voor hem/haar optimale temperatuur instellen met behulp van een ruimtethermostaat.