Missie en visie

Onze visie

Wij zijn Sweegers en de Bruijn, een gespecialiseerd installatieadviesbureau. Ons werk en ons karakter maakt wat we doen. Dit is wie we zijn en hoe we onze bijdrage willen leveren.

We zien in bouwen iets geweldigs: het ontwikkelen van iets nieuws, waar we kwaliteit en functionaliteit voor gebruikers toevoegen. Voor veel opdrachtgevers is bouwen een incidentele activiteit. Hierdoor is het lastig om inhoudelijke afwegingen van ontwerpers en bouwers te doorgronden en beoordelen. Financiële argumenten dreigen de overhand te krijgen zonder dat opdrachtgevers de gevolgen goed kunnen inschatten. Zoals een lagere kwaliteit dan mogelijk tegen hogere kosten dan noodzakelijk is. Of wantrouwen in de bouwpartners en het bouwproces. De kans dat dit gebeurt is vooral groot in technisch complexe omgevingen, waar het moeilijk te boordelen is of er optimale installatieconcepten ontwikkeld zijn.

Wij geloven dat voor gebruikers de beste gebouwen ontstaan wanneer iedereen “vol- en openhartig” samenwerkt. Dit gebeurt als opdrachtgevers weten wanneer vertrouwen rechtvaardig is. Pas dan hebben zij grip op het bouwproces en krijgen gebruikers de omgeving die ze kunnen krijgen. Hierbij draait het om meer dan technische kennis.

Wij geloven dat dit vraagt om ondernemende ingenieurs die werken vanuit hun hart.

DSC 4164

Onze missie

Onze missie is zorgen dat gebruikers de beste omgeving krijgen die mogelijk is. Met het creëren van bezielde bouwprocessen door ondernemende ingenieurs – die werken vanuit hun hart.

Dit betekent dat onze ingenieurs - naast technische expertise - ook persoonlijke vaardigheden hebben ontwikkeld op het gebied van houding en gedrag. Dit komt nadrukkelijk tot uiting in hun interne en externe communicatie richting onze klanten. Hier wordt vanuit de organisatie veel aandacht aan besteed middels trainingen, welke in 2016, 2017 en 2018 mede mogelijk gemaakt zijn door een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds.

Europese Uni

Onze strategie

Om onze missie te realiseren werken we bij voorkeur in (technisch) complexe omgevingen. Hierbij is het lastig om blind te vertrouwen op de samenwerking en de oplossing. In deze omgeving loont het om na te denken hoe het efficiënter en effectiever kan. We doorgronden gebruikers en kijken hoe de omgeving hen maximaal ondersteunt bij hun primaire proces. De eisen van een gebouw vertalen we naast functionaliteit vooral ook in het doorgronden van onbewuste verwachtingen en beleving. Ook niet onbelangrijk: we maken van de bouw een vlekkeloos proces. Hiervoor ontwikkelden we onder andere de Swebru-methode. Ons ultieme doel is een feilloos resultaat.