TU Eindhoven, herinrichting Helix laboratorium

HOPS (Helix OP de Schop) is een project binnen de faculteit Scheikundige Technologie (ST) en Biomedische Technologie (BMT) in gebouw Helix op de TU/e campus. Aanleiding is een aantal gewenste aanpassingen binnen de faculteit Biomedische Technologie en de reshuffeling van een drietal andere vakgroepen binnen gebouw Helix. De opdracht bestaat uit deze interne verhuizing van de chemische laboratoria met bijbehorende aanpassingen van in totaal vier vakgroepen.

Advieswerkzaamheden Sweegers en de Bruijn

Het project is in twee percelen aanbesteed, enerzijds een Europese aanbesteding voor Laboratoriummeubilair inclusief zuurkasten veiligheidskasten en overige zaken en anderzijds de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de installatieaanpassingen en beperkte bouwkundige aanpassingen.
Sweegers en de Bruijn is verantwoordelijk voor het ontwerp van de werktuigkundige en elektrotechnische installaties en alle benodigde lab voorzieningen. Onder aansturing van Sweegers en de Bruijn is ook het bouwkundige ontwerp en de laboratoriuminrichting uitgewerkt tot aanbestedingsgerede documenten . Na de aanbesteding was Sweegers en de Bruijn verantwoordelijk voor de integrale uitvoeringsbegeleiding.

Wat is er bijzonder vanuit de ogen van de Technische Universiteit Eindhoven
Het slim en doordacht schuifplan was zeer belangrijk voor de TU/e. Enerzijds omdat de overlast voor de lab faciliteiten tot een minimum beperkt moest blijven en anderzijds omdat er een onderlinge afhankelijkheid was tussen de verschillende onderdelen van de renovatie. Daarnaast was er een complex luchtbehandelingssysteem, met name de regeling, waarvan de aanpassingen zeer zorgvuldig moest worden ontworpen en uitgevoerd.

OpdrachtgeverTechnische Universiteit Eindhoven
Lab specialist: Sweegers & de Bruijn
Projectomvang1.300 m² bvo
StatusOpgeleverd