Zorgstichting Cura Mare Dirksland

Hoge ambities met betrekking tot het binnenklimaat en de akoestiek, alsmede een flexibel en meedenkende ontwerpteampartner waren voor Cura Mare twee belangrijke uitgangspunten voor de selectie van een installatie-adviseur voor het onderhavige project. Sweegers en de Bruijn maakt dit waar, door toepassing van klimaatplafonds, het opnemen van een specialistisch adviseur voor akoestiek en bouwfysica in het projectteam en een adequate input in het ontwerpteam, gebaseerd op ervaring en inlevingsvermogen.

Omvang:ca. 4000 m² bvo
Opdrachtgever:Bartimeus
Opdracht:Volledig adviestraject (VO-DO-Bestek-Directievoering bij uitvoering en nazorg)
Oplevering:Opgeleverd

Advieswerkzaamheden: Opstellen directiebegroting, beoordeling uitvoeringsvoorstel aannemers, uitvoeringscontrole, beoordeling meer- en minderwerk, en oplevering.