Brede School Theophile de Bock te Amsterdam

Aan de Theophile de Bockstraat in Amsterdam is een multifunctioneel gebouw gerealiseerd. De brede school ‘Theophile de Bock’ biedt onderdak aan een tweetal basisscholen (Willem van Boeijenschool en De Notenkraker), drie overlooplokalen, een aantal aan de school verbonden welzijnsfuncties, een buurthuis, een sportzaal, een ontmoetingsruimte voor ouderen en jongeren, een Ouder en Kind Centrum, GGD en logopediepraktijk, kinderopvang met naschoolse opvang, een onderkomen voor sportbuurtwerk en een opslagruimte voor speel- en spelattributen.

Opdrachtgever:Gemeente Amsterdam
Architect:Teeuwisse en Willems architecten en adviseurs
Projectmanagement:Van Keulen & van Zutphen Bilthoven
Projectomvang:6.450 m² BVO
Installatiesom:€ 1.900.000 excl. btw
Status:Opgeleverd