Dorpshuis ’t Uivernest te Hank

De Gemeente Werkendam heeft Sweegers en de Bruijn geselecteerd op basis van onze referenties in scholenbouw en in de realisatie van multifunctionele gebouwen. Een belangrijk aspect voor deze gebouwen is de exploitatie van het gebouw door de diverse gebruikers. Voor een lage exploitatie is toepassing van duurzame installaties een goed alternatief. De grote ervaring van onze bureau op dit vlak heeft de doorslag gegeven in het selectietraject en heeft geleid tot de keuze voor ons bureau.

Opdrachtgever:Gemeente Werkendam

Architect:Marquart Architecten, Raamsdonksveer

Projectmanagement:Laride te Veldhoven

Projectomvang:Ca. 1.050 m² BVO

Installatiesom:€ 490.000 excl. btw

Status:

Opgeleverd

Advieswerkzaamheden: Opstellen directiebegroting, beoordeling uitvoeringsvoorstel aannemers, uitvoeringscontrole, beoordeling meer- en minderwerk, en oplevering.