DUURZAME ENERGIECENTRALE ZORGEXPERTISEHUIS LIDUINA TE BOXTEL

Zorgexpertisehuis Liduina in Boxtel is een verpleeghuis dat bestaat uit meerdere gebouwen van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) dat plaats biedt aan 180 bewoners, die zorg en ondersteuning nodig hebben vanwege langdurige lichamelijke of ernstige geheugenproblemen of mensen die tijdelijk moeten revalideren. Het verpleeghuis wordt in fases herontwikkeld binnen een periode van circa 5 jaar. Eén van de ontwikkelingen is de realisatie van een nieuwe duurzame energiecentrale.

Sweegers en de Bruijn heeft een haalbaarheidsstudie verricht, waarin diverse varianten voor energieopwekking zijn doorgerekend op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Op basis van deze haalbaarheidsstudie en de ambitie het complex op termijn CO2 neutraal te kunnen verwarmen en koelen is een nieuw- en gasloos opwekkingsconcept gekozen. De CV-ketels van het centrale ketelhuis worden vervangen door water -water warmtepompen, aangevuld met elektrische ketels als noodvoorziening en aangesloten op de bestaande WKO waarvan de capaciteit wordt vergroot. De installatie wordt voorbereid op aansluiting van toekomstige nieuwbouw.

Momenteel wordt dit ontwerp verder uitgewerkt en gerealiseerd.