Europese Energy Efficiency Directive (EED)

In het kader van de Europese Energy Efficiency Directive (EED) voert Sweegers en de Bruijn audits uit bij diverse bedrijven en instellingen. Het doel hiervan is het creëren van bewustwording en inzicht in de energiebesparingsmogelijkheden.

Bedrijven van een bepaalde omvang zijn verplicht een dergelijke audit uit te voeren. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk wanneer een bedrijf bijvoorbeeld gebruik maakt van een erkend energie- of milieubeheerssysteem of deelneemt aan de MJA3. Sweegers en de Bruijn kan voor uw bedrijf nagaan of u audit-plichtig bent.

Als eerste stap wordt de bestaande situatie in beeld gebracht. De gebouwgebonden installaties en bouwkundige kenmerken worden opgenomen en aan de hand van gemeten energieverbruiken worden de bestaande energiestromen in kaart gebracht. Ook het thema vervoer is onderdeel van de audit, voor zover het vervoermiddelen betreft die onderdeel zijn van de bedrijfsmiddelen.
In overleg met de opdrachtgever worden besparingsmaatregelen vastgesteld. Sweegers en de Bruijn maakt hierbij vaak gebruik van door de overheid vastgestelde lijsten met erkende maatregelen per sector. Dit zijn maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Deze lijst vullen we aan met klantspecifieke maatregelen.

Van de toe te passen maatregelen berekenen we de investeringskosten en de besparingen in energie, CO2 uitstoot en kosten. Dit alles leidt tot een plan van aanpak voor de komende vier jaar.

De energie audit moet iedere vier jaar opnieuw uitgevoerd worden. Op dit moment voeren we de audit uit voor 8 locaties van Stichting De Wever te Tilburg, het VieCuri medisch centrum te Venlo, het Diakonessenhuis locaties Utrecht en Zeist en Senzer te Helmond.

Omvang:ca. 4000 m² bvo
Opdrachtgever:Bartimeus
Opdracht:Volledig adviestraject (VO-DO-Bestek-Directievoering bij uitvoering en nazorg)
Oplevering:Opgeleverd

Advieswerkzaamheden: Opstellen directiebegroting, beoordeling uitvoeringsvoorstel aannemers, uitvoeringscontrole, beoordeling meer- en minderwerk, en oplevering.