Faculteitsgebouw Zernikeborg te Groningen

Advieswerkzaamheden: Design review ontwerp E en W-installaties.

Opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen

Status: Gereed