Franciscus Gasthuis & Vlietland onderhoudsplan

Sweegers en de Bruijn is gevraagd om de database te actualiseren ten aanzien van het inrichten van het lange termijn onderhoudsplan (LTO) voor het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Het betreft de database omtrent vastgoed, bouwkundige en installatietechnische elementen.

Werkzaamheden Sweegers en de Bruijn:

De werkzaamheden voor de locaties “Franciscus Gasthuis” in Rotterdam en “Franciscus Vlietland” in Schiedam omvatten:

  • Inventariseren en beoordelen van de beschikbare informatie vanuit Ultimo.
  • Het in kaart brengen van alle bouwkundige, terrein- en installatieonderdelen, evenals liften en sanitair. Hiervoor is gebruik gemaakt van de overzichtslijsten volgens de classificatie NL/SfB;
  • De, door Franciscus Gasthuis & Vlietland, aangeleverde inventarisatielijsten zijn op basis van onze expertise verder gemuteerd en aangevuld met een raming van de investerings- en exploitatiekosten. Hiermee heeft het Franciscus Gasthuis & Vlietland inzicht gekregen in de jaarlijks te reserveren budgetten.

Onze werkzaamheden werden voornamelijk in de avonduren en weekenden uitgevoerd, dit om overlast van de interne bedrijfsvoering tot een minimum te beperken.

De toegevoegde waarde van Swebru

Door al onze werkzaamheden, over verschillende disciplines (Bouwkunde, Werktuigkunde, Elektrotechnisch en Transport) op een integrale wijze uit te voeren was er maar één rondgang per afdeling noodzakelijk. Hierdoor heeft het multidisciplinaire team van Sweegers en de Bruijn dit project op een efficiënte en effectieve manier kunnen uitvoeren.

Wat zijn de vervolgstappen die de opdrachtgever nu gaat nemen?

Door het actualiseren van de database heeft het Franciscus Gasthuis & Vlietland weer een betrouwbare basis om haar doelstellingen, op het gebied van haar vastgoedstrategie, te kunnen bepalen en realiseren.

OpdrachtgeverFranciscus Gasthuis & Vlietland
ProjectomvangFranciscus Gasthuis: (63.289m²)
Franciscus Vlietland: (47.424m²)
StatusAfgerond