Gemeente Helmond

Omvang:Locaties in de Gemeente Helmond

ca. 140.000 m² bvo

Opdrachtgever:Gemeente bestuur Gemeente Helmond
Opdracht:Aanbestedingstraject onderhoud
Discipline(s):Werktuigkundig, Elektrotechnisch & Transport

De Gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met een centrumfunctie in Zuidoost-Brabant. Helmond telt ruim 90.000 inwoners.

Het succes van ondernemingen en het verloop van interne processen, staat of valt vaak met de continuïteit van haar assets. Dit heeft met name betrekking op de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de technische installaties, die zorgdragen dat deze processen zo optimaal mogelijk blijven functioneren. Ook de Gemeente Helmond, die zorgdraagt voor het beheren van een honderdtal panden, hecht veel waarde aan goed beheer en onderhoud van deze assets.

Onze advieswerkzaamheden

Bij het aflopen van het contract met de betreffende onderhoudspartijen, was het moment aangebroken om deze werkzaamheden opnieuw in de markt te zetten. Aangezien Sweegers en de Bruijn in het verleden al betrokken is geweest bij het opstellen van de contractvorm met de Gemeente Helmond, was het vanzelfsprekend dat zij wederom voor dit traject mochten aanschuiven.

Buiten de afdeling ‘Beheer & Onderhoud’, werd de Gemeente Helmond ondersteund door haar interne team ‘Inkoop’, die de administratieve voorwaarden vertegenwoordigt. Met haar specifieke kennis op het gebied van technische installaties en exploitatievraagstukken, was Sweegers en de Bruijn de laatste deelnemer van dit projectteam.
De eerste stap was een onderverdeling maken tussen de verschillende disciplines op hoofdniveau: ‘Werktuigbouwkundig’, ‘Elektrotechnisch’ en ‘Transport’. Vervolgens is bekeken welk contractmodel het beste aansloot bij de actuele strategie van de Gemeente Helmond. Om haar specifieke wensen en eisen te ondervangen, bleek een resultaatovereenkomst het meest geschikt.
Momenteel is Sweegers en de Bruijn in gesprek met de Gemeente Helmond om de mogelijkheden op dit gebied verder te verkennen. Door haar te ondersteunen in de begeleiding en de controle op het uitgevoerde onderhoud, behoudt de Gemeente Helmond de komende jaren grip op haar vastgoed.