Groot onderhoud installaties Vening Meineszgebouw C (VM-C) 

De Universiteit Utrecht (UU) staat bekend als de grootste universiteit van Nederland, waar zeven faculteiten onderdak bieden aan ongeveer 8.600 medewerkers en 39.000 studenten. 

Sweegers en de Bruijn, samen met twee andere adviesbureaus, is door de UU gevraagd om deel te nemen aan een aanbesteding voor het Vening Meineszgebouw C (VM-C). Dit gebouw, opgericht in 2002 en beslaat een totaaloppervlak van circa 16.000m2 verspreid over vijf bouwlagen, vereist aanzienlijk installatieonderhoud. De aanbesteding omvat zowel groot onderhoud als verdere verduurzaming van de werktuigbouwkundige en regeltechnische installaties in het VM-C. 

Sweegers en de Bruijn is geselecteerd en heeft de opdracht gekregen om een gedetailleerd installatieontwerp op te stellen. 

De eerste stappen, die o.a. bestaan uit; het uitvoeren van een Quickscan ‘energie en duurzaamheid’, een nulmeting van de technische staat en uiteindelijk het opstellen van een integraal installatieontwerp, zijn reeds gezet én succesvol afgerond. Op dit moment bevindt het project zich in de aanbestedingsfase, waarbij de gunning naar verwachting medio maart 2024 zal plaatsvinden. 

Werkzaamheden 

Sweegers en de Bruijn heeft de opdracht gekregen voor het uitwerken van het installatieontwerp. Dit omvat het vervangen van de bestaande installaties, optimalisaties van de bovengrondse energiecentrale en verfijning van de regeltechniek van het VM-C. Deze werkzaamheden omvatten onder andere het vervangen van de warmtepomp, het installeren van warmteterugwinningssystemen in en het optimaliseren van de bestaande luchtbehandelingskasten en het aanbrengen van energiemeters voor monitoring en beheer.  

Onze doelstelling 

Het gezamenlijke doel, van de UU en Sweegers en de Bruijn, is om verschillende activiteiten uit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aan te pakken en tegelijkertijd het bestaande hydraulische ontwerp is herzien om de huidige werking en het onderhoud te verbeteren, met als doel het gewenste prestatieniveau van de UU te bereiken. Deze ambitie weerspiegelt een streven naar duurzaamheid, efficiëntie en een optimaal presterend gebouw. Met het installatieontwerp als leidraad beoogt Sweegers en de Bruijn een positieve bijdrage te leveren aan de algehele prestaties en duurzaamheid van het VM-C, waardoor het een voorbeeld wordt van technologische vooruitgang in het academische landschap. 

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht 

Projectomvang: 16.752 m² BVO, verdeeld over 5 bouwlagen 

Status: aanbestedingsfase fase 5 

Start uitvoering: maart 2024 

Onderhoud en beheer:  Vanaf oplevering wordt er 2 jaar door Sweegers en de Bruijn gemonitord 

Oplevering: maart 2025 

Projectteam: Paul Gerats, Sjoerd van ’t Hoff, Johan Machielsen, Rob Brink, Aad Geers en Jacob Hukuboen, Rens Pittens