MKC de Schatkaart

Met de bouw van het ‘Montessori Kindcentrum’ hebben we een basisschool, een kinderdagverblijf van Humankind en een gymzaal gerealiseerd, die zowel voor de school als voor buurtsport beschikbaar is. Een veelzijdig centrum, waar duurzaamheid en een comfortabel leefklimaat samenkomen.

Werkzaamheden
Advieswerkzaamheden op gebied van installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Fasering voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, aanbesteding, uitvoeringsgereed ontwerp en bouwbegeleiding.

Feestelijke officiële opening
Kindcentrum “De Schatkaart” voor onze opdrachtgever STAIJ is vrijdag 24 november jl. geopend. Met een prachtige openingsceremonie onder leiding van de wethouder van Amsterdam Marjolein Moorman, werd de aftrap gegeven voor een feestelijke middag. Niet alleen alle partijen die betrokken waren bij de bouw, maar uiteraard ook alle kinderen met hun ouders mochten het feestje meevieren. Het speciale ‘Schatkaart lied’ werd uit volle borst gezongen.
Namens Breman Installatiegroep, RYSE, Sweegers en de Bruijn, BDG Architecten en ADS Groep Bouw werd een cheque overhandigd voor twee natuurhouten banken voor de daktuin.

Techniek
Het ontwerp is toegespitst op de 3 hoofdgebruikers binnen het KC. De vraag van de opdrachtgever is vertaald naar een installatie die individueel te sturen en te bemeteren is vanuit de centrale voorzieningen, lage exploitatiekosten heeft, en makkelijk te bedienen is door de gebruiker. Het resultaat is een gebouw met energielabel A+++ dit is bereikt door het gebouw te voorzien van een warmte-koude-opslag installatie met open bronnen en warmtepompen. Voor elke gebruiker is een luchtbehandelingskast opgesteld specifiek voor de eisen van de gebruiker. Al deze technieken zijn onttrokken aan het zicht van de omgeving. De gehele installatie voldoet aan frisse scholen klasse B wat behaald wordt door vloerverwarming/koeling, CO2 gestuurde ventilatie, ledverlichting op basis van aanwezigheid/beweging. Het dak is volledig voorzien van PV-panelen, ook is er ruimte ontworpen voor panelen voor de zonneboiler die de warmwatervoorziening doet voor het kindcentrum. Het hemelwater wordt verzameld en geïnfiltreerd in het voorliggend bomencarre.

Verbinding
Het gebouw nodigt overal uit tot bewegen en ontmoeten. Het speelse split level zorgt voor verbinding tussen alle verdiepingen en domeinen. Er is veel daglicht en groen door grote raampartijen met het sterke centrale hart vanuit het atrium en het uitzicht op de bomencarré. De natuur is sterk verweven met het gebouw door een grote binnenboom, een mooi dakterras en balkons aan elk lokaal voor buitenlessen. Door dit concept ontstaat maximaal ruimte voor onderwijs, ontmoeten en bewegen. Ook biedt deze opzet plek aan een halfverdiepte fietsenkelder evenals een dakterras waar het onderwijs in een groene omgeving wordt doorgezet. En dat is fijn in een stad waar (buiten)ruimte schaars is. Met vides en een traplandschap geven we MKC de Schatkaart een sterk centraal hart en faciliteren we een grote interne verbinding tussen de verdiepingen en leerdomeinen. De hoge sportzaal op de bovenste laag is via trappenhuizen aan weerszijden van het kindcentrum bereikbaar. Hierdoor is deze voorziening ook in de avonden door de wijk te gebruiken.

Klimaatbestendig rustpunt tussen zelfbouwkavels
De Schatkaart is gesitueerd op een bijzondere locatie op het hoofdplein van het Centrumeiland. We hebben de zuidwestgevel langs het bomencarré en de hoofdentree daarom nadrukkelijk uitnodigend en transparant vormgegeven. Het kindcentrum vormt een rustpunt in de wijk. De groene daktuin en de in gevelornamenten geïntegreerde nest- en insectenkastjes stellen het bovenste bouwdeel in het teken van de natuur. Ook is het kindcentrum rainproof met een afwatering richting het bomencarré. Want met ons ontwerp voor MKC de Schatkaart dragen we niet alleen bij aan een optimaal welbevinden van de gebruikers, maar ook aan de klimaatbestendige stad.