Nieuwbouw Research Building Byondis Nijmegen

Het state of the art Research Building is een laboratoriumgebouw waarbinnen veel verschillende  laboratoria worden gerealiseerd, waaronder biologische labs (ML-I / ML-II), een moleculairbiologische lab, een chemisch lab, een BSL-II  lab,  een  cryolab,  een  quarantaine  lab  (BSL-II  /  ML-II),  een  NMR-meetruimte,  autoclaafruimten,  een  “noisy equipment  room”,  een  weegruimte,  donkere  kamers,  vries-  en  koelruimten  (klimaatkamers),  PGS-15  opslag.  Er worden diverse centrale en decentrale gassen gebruikt zoals Argon, perslucht, stikstof, koolstofdioxide, zuurstof, helium, waterstof, en vacuüm.

Advieswerkzaamheden Sweegers en de Bruijn

Sweegers en de Bruijn was als adviseur gebouwgebonden technische installaties, verantwoordelijk voor het volledige adviestraject, dus: VO, DO/TO (deels uitgevoerd in bouwteamverband), Bestek, begeleiding bij de uitvoering en oplevering. Daarnaast heeft Sweegers en de Bruijn een haalbaarheidsonderzoek naar toepassing van duurzame bodemenergie verricht en een ontwerp hiervoor opgesteld.

Toegevoegde waarde
Sweegers en de Bruijn heeft een duurzaam (conform WELL-richtlijn, LLC-berekeningen, WKO) en flexibel ontwerp gemaakt dat bijdraagt aan veilige en state of the art laboratoria en een behaaglijke en multifunctionele kantooromgeving. Met name het ontwerp van de ventilatie in de labomgeving is door een vernuftige opzet zeer flexibel waarmee ingespeeld kan worden op toekomstige behoeften en wijzigingen.

OpdrachtgeverByondis Nijmegen
Contactpersoon:
John van Dijck – projectengineer
ArchitectArchitectenbureau BroekBakema
ConstructeurPieters Bouwtechniek
Lab specialist: Sweegers & de Bruijn
Projectomvang10.000 m2 BVO,
waarvan 3.400 m2 BVO laboratoria
StatusDo gereed