Noorderlicht College Amsterdam

Een nieuwbouw voor het VMBO college Rosa IJdoorn, thans Noorderlicht genaamd, in Amsterdam -Noord is in de zomer van 2017 opgeleverd en in gebruik genomen. Dit transparante schoolgebouw, ontworpen door Molenaar&Bol&van Dillen architecten uit Vught, biedt plaats aan 600 leerlingen van het VMBO. Op basis van frisse scholen klasse B en een 25% strengere eis voor de energieprestatie, zijn de technische installaties ontworpen door ons bureau.

Opdrachtever:Zaam Scholengroep te Amsterdam
Architect:Molenaar&Bol&VanDillen architecten te Vught
Projectmanagement:Coresta Total Engineering te Son (t/m ontwerp)
Projectmanagement:7.650 m² BVO
Installatiesom:€ 2.300.000,00 excl. btw
Status:Opgeleverd

Advieswerkzaamheden: Opstellen directiebegroting, beoordeling uitvoeringsvoorstel aannemers, uitvoeringscontrole, beoordeling meer- en minderwerk, en oplevering.