Verduurzaming laboratoria/kantoren Pivot Park Oss

Life Sciences Campus Pivot Park in Oss, een campus met state-of-the-art biologische en chemische laboratoria, faciliteiten en services, wil energetische besparingen doorvoeren en haar duurzaamheidsdoelstellingen realiseren. Een tweetal gebouwen uit 1992 resp. 2000 met een omvang van ca. 18.000 m² bruto-vloeroppervlak (BVO), moeten worden voorzien van nieuwe energieopwekking. Om dit te realiseren zet Pivot Park Oss in op duurzame (her)ontwikkeling en transformeert, op basis van haalbaarheidsstudies van Sweegers en de Bruijn, haar bestaande vastgoed naar energiezuinig gebouwen met een duurzame en gasloze energievoorziening.

Advieswerkzaamheden Sweegers en de Bruijn

Sweegers en de Bruijn heeft in een haalbaarheidsstudie meerdere scenario’s onderzocht, daarbij is naast Total Cost of Ownership (TCO), ook gekeken naar de planning, inpasbaarheid, beperken van de (geluids)overlast, bedrijfszekerheid en uitbreidbaarheid. Gezamenlijk is gekozen voor een systeem met warmte- en koudeopslag in de bodem in combinatie met water-water-warmtepompen. De terugverdientijd bedraagt ongeveer 7 jaar met een CO2-reductie van meer dan ca. 55%, dit komt overeen met de doelstelling voor Nederland in 2030. In een periode van 10 jaar is dat een reductie van 5.150 ton CO2!

Wat is de toegevoegde waarde Sweegers en de Bruijn 

Sweegers en de Bruijn heeft meerdere scenario’s onderzocht, en een overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve criteria aan Pivot Park gepresenteerd. Een belangrijk aandachtspunt is toekomstbestendigheid, met het oog op verdere verduurzaming in de toekomst. Op basis hiervan heeft Pivot Park een weloverwogen en goed onderbouwde keuze kunnen maken. Op basis van het gekozen scenario heeft Sweegers en de Bruijn het ontwerp tot in detail uitgewerkt en zijn uitvoerende partijen geselecteerd. De realisatie van de nieuwe energieopwekking is in het najaar van 2021 gestart en wordt gefaseerd uitgevoerd.
In het najaar van 2022 zal Pivot Park beschikken over een state-of-the-art duurzame energieopwekking, waarmee zij invulling kan geven aan haar duurzaamheidsdoelstellingen, energie en fossiele brandstoffen kan gaan besparen en daarmee haar CO2-emissie kan reduceren. En als de ingekochte elektrische energie volledig duurzaam wordt opgewekt, dan kan de CO2-reductie oplopen tot 100%!

OpdrachtgeverPivot Park
Projectomvang100.000 m² bvo
InstallatiesomVertrouwelijk
StatusOntwerp