Reinier de Graaf Ziekenhuis te Delft

Advieswerkzaamheden: Opstellen directiebegroting, beoordeling uitvoeringsvoorstel aannemers, uitvoeringscontrole, beoordeling meer- en minderwerk, en oplevering.

Opdrachtgever: Adviesbureau H. Janssen te Echt

Status: Gereed