Kantoor Rotterdam Laan op Zuid 45 wordt Rijksverzamelgebouw

Dit kantoor uit de jaren 90 van 54.000 m² BVO, dat door de belastingdienst werd bewoond, is getransformeerd tot een duurzaam Rijksverzamelgebouw. Vanaf 2020 zal het kantoorgebouw, onderdeel van de Wilhelminahof op de Kop van Zuid, behalve aan de Belastingdienst ook huisvesting bieden aan: Douane, Rijkswaterstaat, Dienst Uitvoering Onderwijs, Immigratie en Naturalisatiedienst en de Raad voor de Kinderbescherming. Het kantoor is het eerste in Nederland met een rijksbalie, dat is ondergebracht in een nieuw atrium aan de binnenhof. Voordeel hiervan is dat mensen nu op één locatie bij meerdere diensten terecht kunnen. Richting de stad krijgt het gebouw een levendige plint met vergader- en aanlandvoorzieningen.
Naast de transformatie is ook een verduurzamingsslag gemaakt. Door een efficiënt ontwerp en de toepassing van LED-verlichting, hoogrendementspompen, zonnepanelen en betere dakisolatie is uiteindelijk energielabel A+++ gerealiseerd.

Werkzaamheden Sweegers en de Bruijn:

Heijmans heeft een integraal team gevormd om deel te kunnen nemen aan de DBFMO aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf. Als onderdeel van dit team heeft Sweegers en de Bruijn een conceptueel ontwerp ontwikkeld en bijgedragen aan het samenstellen van een bidbook voor deze aanbesteding. Tot de werkzaamheden behoorde tevens de verificatie en validatie van de door het Rijksvastgoed¬bedrijf gestelde eisen.
Heijmans won de Europese aanbesteding en gaf Sweegers en de Bruijn opdracht tot het maken van het ontwerp voor de gebouwgebonden installaties voor deze kantoortransformatie. Deze vervolgopdracht bestond uit het maken van een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp in BIM, de bijbehorende verificatie en validatie aan de gestelde eisen, en advies op het gebied van energie en duurzaamheid. Hiervoor zijn haalbaarheidsstudies verricht en energielabelberekeningen gemaakt.

De toegevoegde waarde van Swebru

De toegevoegde waarde voor Heijmans was enerzijds de integrale benadering op de thema’s comfort, energie, duurzaamheid, bouwfysica en akoestiek, en TCO. En anderzijds de verantwoording voor het ontwerp die Sweegers en de Bruijn nam door het verzorgen van verificatie en validatie van haar ontwerp. De benodigde kennis van comfort in combinatie met de hoge en specifieke eisen die het Rijksvastgoedbedrijf hieraan stelt, zijn hierbij waardevol gebleken.
In het ontwerp is, naast het aanpassen van de installaties aan de nieuwe indelingen, ook bijzondere aandacht besteed aan verbetering van het energielabel door de toepassing van onder andere: energieterugwinning luchtbehandeling, gelijkstroom motoren luchtbehandeling, luchthoeveelheidsregeling en LED-verlichting.

OpdrachtgeverHeijmans
ArchitectOTH Architecten
Projectomvang54.000 m² bvo
StatusOpgeleverd