SPILcentrum Eckart in Eindhoven eerste Energie Neutraal Gebouw (ENG)

Dit bijzondere gebouw is speciaal ontworpen voor Spelen, Integreren en Leren voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Binnen dit centrum zijn een bassischool met speellokaal, een kinderdagverblijf en een gymzaal gevestigd.

Het eerste Energie Neutraal Gebouw voor het primair onderwijs in de Gemeente Eindhoven met Energielabel A++++++.

Ontwerp

Het ontwerpen van een primair onderwijsgebouw met duurzame installaties die voldoen aan de Energie Neutraal Gebouw, is een cruciale stap naar een groenere toekomst en een betere leeromgeving voor kinderen. Duurzaamheid in onderwijsgebouwen is essentieel om energie te besparen, de ecologische voetafdruk te verkleinen en de kwaliteit van het binnenklimaat te verbeteren.

Installaties onderwijsgebouw         

Bij het ontwerpen van duurzame installaties in een schoolgebouw, zoals warmtepompen, ventilatie op basis van CO2, vloerverwarming en koeling, Ledverlichting, data-installaties en beveiligingsinstallaties, zijn er verschillende belangrijke overwegingen waar rekening mee is gehouden:

Energie-efficiëntie:

  • Warmtepompen: Selecteer de meest efficiënte warmtepompen die zowel verwarming als koeling bieden. Zorg ervoor dat ze goed gedimensioneerd zijn voor de specifieke behoeften van het gebouw.
  • Vloerverwarming en -koeling: Vloerverwarmingssystemen zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling en kunnen worden geïntegreerd met warmtepompen voor maximale efficiëntie. Een goede bijkomstigheid is de veiligheid bij de kinderen in het kinderdagverblijf met vallen (geen scherpe/harde radiatoren) of aanraak veiligheid (geen hete/warme radiatoren).

Ventilatie op CO2-basis:

  • Bij het ontwerp hebben we gekozen voor een centraal ventilatiesysteem dat de luchtkwaliteit in de klaslokalen bewaakt en regelt op basis van CO2-niveaus. Dit zorgt voor een gezonder binnenklimaat en minimaliseert energieverspilling.

Ledverlichting:

  • De verlichting is ontworpen met Ledverlichting geschakeld op beweging/aanwezigheid met daglichtrigeling aan de raamzijde zodat het verlichtingsniveau aangepast wordt aan de natuurlijke lichtomstandigheden. De bewegingssensoren en daglichtregeling besparen energie wanneer er geen verlichting nodig is.

Data-installaties:
Er is gezorgd voor een robuuste data-infrastructuur om te voldoen aan de eisen van moderne educatieve technologie. Dit omvat bekabeling, netwerkapparatuur en draadloze connectiviteit voor leerlingen en vaste verbindingen voor docent en lesapparatuur zoals digiborden.

Beveiligingsinstallaties:
Om de veiligheid voor de gebruikers binnen het gebouw te waarborgen, is het gebouw voorzien van een toegangscontrole en brand- ontruimingssysteem.

Duurzame energiebronnen:
De school is voorzien van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en een bodemopslagsysteem voor warmte en koude om de energiekosten te verlagen en de ecologische voetafdruk van het gebouw te verkleinen.

Monitoring en regeling:
De school is voorzien van Gebouwen Beheer Systeem voor monitoring en regeling van alle installaties. Dit maakt real-time aanpassingen mogelijk en optimaliseert het energieverbruik.

Flexibiliteit en toekomstbestendigheid:
Ontwerp de installaties met de toekomst in gedachten, zodat ze kunnen worden aangepast aan veranderende behoeften en technologische ontwikkelingen.

Deze systemen zijn op een slimme en efficiënte manier ontworpen en geïmplementeerd, kan de school niet alleen haar ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook een gezondere en comfortabelere omgeving bieden voor leerlingen en personeel.

Werkzaamheden Sweegers & de Bruijn

De werkzaamheden van Sweegers en de Bruijn bestonden uit voorlopig-ontwerp, definitief-ontwerp en technisch-ontwerp. Na de ontwerpfase is de aanbesteding begeleid en begeleiding realisatie tot en met oplevering en als slotstuk het afgeven van het definitieve Energielabel.

Toegevoegde waarde Sweegers & de Bruijn

Tijdens het ontwerpproces hebben we de opdrachtgever actief betrokken bij besluitvorming met betrekking tot de hoofdthema’s uit ‘Frisse Scholen’. Hiermee is een afgewogen ontwerp gerealiseerd op alle belangrijke onderdelen maar ook is er goed gekeken naar de balans tussen investering en de uiteindelijke exploitatiekosten.

We hebben de opdrachtgever geadviseerd over verschillende thema’s (energie, lucht, temperatuur, licht, geluid), wat heeft bijgedragen aan de realisatie van een weloverwogen ontwerp.

OpdrachtgeverSKPO Eindhoven
InstallateurSweegers & de Bruijn
Projectomvang2.400 m² bvo
StatusOpgeleverd