St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

De renovatie van de verpleegafdelingen van het St. Elisabeth Ziekenhuis is een bijzonder project. Om de voorbereidingstijd van dit omvangrijke en complexe project te verkorten is de Snelkookpanmethode toegepast.

In het tijdsbestek van één week is een voorlopig ontwerp gemaakt. En zijn op basis van Life Cycle Cost analyses duurzame oplossingen ontwikkeld.

Opdrachtgever:St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
ArchitectArchitecten aan de amstel te Amsterdam
Bouwmanagement:Aerde Bouwmanagement te Tilburg
Projectomvang:16.000 m² BVO
Installatiesom:Ca. € 10.000.000 excl. btw
Status:Diverse deelprojecten in uitvoering en opgeleverd

De renovatie van het beddenhuis is het eerste grote renovatieproject van dit ziekenhuis. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd en naast een herindeling van de verpleegvleugels worden alle installaties op ruimteniveau vervangen.
Als eerste wordt een verpleegvleugel uitgevoerd in een pilot.
Met de pilot beoogt St. Elisabeth primair de gebruikers te laten experimenteren / gewennen aan de nieuwe bouwkundige indelingen en faciliteiten. Na een evaluatie kunnen verbeterpunten worden doorgevoerd in vervolgfasen.
Daarnaast zouden ontwerpende en uitvoerende partijen ervaringen kunnen verwerken voor de vervolgfasen. Na deze pilot volgen nog 18 afdelingen.

Voor meer informatie download de projectsheet.