Verduurzaming Gemeente ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is bezig haar vastgoed te verduurzamen. Eind 2020 zijn 104 eigen panden zo energiezuinig mogelijk uitgevoerd met minimaal energielabel B of hoger. Ook moet het vastgoed zoveel mogelijk voldoen aan de BENG (Bijna Energie Neutraal) eisen. Naast energiebesparing wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Deze verduurzamingsoperatie is onderdeel van het plan om de gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2050 geheel energieneutraal te hebben. Na realisatie wordt het energieverbruik gemonitord en worden de gebruikers geleerd om slim om te gaan met de aanpassingen.

Omvang:104 bestaande panden
Opdrachtgever:Gemeente ’s-Hertogenbosch
Opdracht:Advisering gemeente bij te volgen inkooptraject.
Inventarisatie gebouwen en vastgestelde maatregelen op (on)mogelijkheden en budget.
Beoordelen prijsvormingsdocumenten van de aannemers.
Status:Uitgevoerd eind 2020