Vernieuwbouw Hubrecht Institute KNAW Utrecht

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is een adviesorgaan van de regering, en verantwoordelijk voor veertien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en van internationale faam genieten. Eén van die instituten is het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek. Het instituut heeft 24 onderzoeksgroepen die fundamenteel, multidisciplinair onderzoek verrichten op gezonde en zieke cellen, weefsels en organismen. Het project betreft de renovatie en uitbreiding van de laboratorium- en onderzoeksfaciliteiten van het Hubrecht Instituut in Utrecht.

Advieswerkzaamheden Sweegers en de Bruijn

Sweegers en de Bruijn is verantwoordelijk voor het ontwerp van de werktuigkundige en elektrotechnische installaties en alle benodigde labvoorzieningen. Tot onze werkzaamheden behoort een haalbaarheidsstudie voor duurzame energieopwekking en een masterplan voor de realisatie van een WKO voor de gehele campus. Na de aanbesteding ondersteunt Sweegers en de Bruijn de directie met installatietechnische uitvoeringsbegeleiding.

Wat is er bijzonder vanuit de ogen van het Hubrecht Instituut
De renovatie en uitbreiding vindt plaats, terwijl het Hubrecht Instituut in bedrijf blijft. De eisen met betrekking tot drukhiërarchie en inperkingsniveaus maken dat het belangrijk is om een doordacht faseringsplan op te stellen. Daarnaast is het belangrijk om de wensen en eisen vanuit de verschillende gebruikers te vertalen naar slimme en goed functionerende oplossingen. Tenslotte is inpassing van de gekozen oplossingen in de aanwezige bouwkundige structuur, in combinatie met het complexe faseringsplan, een technische puzzel die wij graag leggen.

OpdrachtgeverKNAW
ArchitectHollandse Nieuwe
Projectomvang2.800 m² bvo
InstallatiesomVertrouwelijk
StatusOntwerp