Energie en duurzaamheid

Verduurzaming Gemeente 's-Hertogenbosch

De gemeente 's-Hertogenbosch is bezig haar vastgoed te verduurzamen. Eind 2020 dienen 104 eigen panden zo energiezuinig mogelijk te zijn uitgevoerd met minimaal energielabel B of hoger. Ook moet het vastgoed zoveel mogelijk voldoen aan de BENG (Bijna Energie Neutraal) eisen. Naast energiebesparing wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Deze verduurzamingsoperatie is onderdeel van het plan om de gemeente 's-Hertogenbosch in 2050 geheel energieneutraal te hebben. Na realisatie wordt het energieverbruik gemonitord en worden de gebruikers geleerd om slim om te gaan met de aanpassingen. 

Omvang:               

Opdrachtgever:     

Opdracht:     

 

  


Status:          

104 bestaande panden

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Advisering gemeente bij te volgen inkooptraject.
Inventarisatie gebouwen en vastgestelde maatregelen op (on)mogelijkheden en budget.
Beoordelen prijsvormingsdocumenten van de aannemers.

Uitvoering, oplevering eind 2020

Verduurzamen Van Gemeentelijk Vastgoed In S Hertogenbosch

andere projecten

Contact

D.C.T.A. (Dennis) van de Wetering

Projectleider / Integraal inspecteur vastgoed

Tel: 06-158 516 69

E-mail:
Dennis.van.de.Wetering@swebru.nl