Expertise

Faculteitsgebouw Zernikeborg te Groningen

Advieswerkzaamheden: Design review ontwerp E en W-installaties.

Opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen

Status:

Gereed

andere projecten

Contact

ir. W.J.A.M. (William) Sanders MMO

Directeur

Tel: 06-515 756 78

E-mail:
william.sanders@swebru.nl