Justitie

Oostvaarderskliniek te Almere

Sinds 15 juni 2008 is in Almere de Oostvaarderskliniek in gebruik genomen. Het gebouw staat direct aan de rand van een nieuwbouwwijk, maar is ook in veel andere opzichten bijzonder en opmerkelijk. Het belangrijkste kenmerk is dat de justitiële inrichting opvallend onopvallend is. Het is één van de prestigeprojecten van de Rijksgebouwendienst.

Sweegers en de Bruijn is verantwoordelijk voor het ontwerp van de klimaat- en elektrotechnische installaties. Daarnaast is de beveiliging in een TBS-kliniek uiteraard van het grootste belan, ook deze installatie is door Sweegers en de Bruijn ontworpen.

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst, Directie Projecten te Den Haag

Gebruiker: Oostvaarderskliniek te Almere

Architect: Studio M10 te Eindhoven

Projectomvang: 16.000 m² BVO


Installatiesom: € 7.700.000 excl. btw

Status: Opgeleverd in 2008

download de projectsheet

De nieuwbouw van de TBS kliniek te Almere is een ontwerp van ir. Martien Jansen van Studio M10 te Eindhoven. Het complex is gelegen aan de rand van een woongebied en bestaat uit diverse woongebouwen en een centraal verzamelgebouw. Het verzamelgebouw bestaat uit de cluster therapie en training, de cluster leren en werken en de cluster vrije tijdsbesteding, de dienstensector, de entreezone en de resocialisatieafdeling en bestaat uit 2 bouwlagen. De bewoners worden ondergebracht in normaal of maximaal beveiligde afdelingen. Deze afdelingen bestaan uit maximaal 12 zit/slaapkamers met bijbehorende voorzieningen zoals een keuken per woongroep. Deze normaal en maximaal beveiligde afdelingen zijn laagbouwen. Alle gebouwen hebben een hoge mate van transparantie.

Voor meer informatie download de projectsheet.

Oostvaarderskliniek_2

andere projecten

Contact

P.W. (Peter) Strik

Projectleider uitvoering

Tel: 06-224 219 28

E-mail:
peter.strik@swebru.nl