Onderwijs

Brede School Theophile de Bock te Amsterdam

Aan de Theophile de Bockstraat in Amsterdam is een multifunctioneel gebouw gerealiseerd. De brede school 'Theophile de Bock' biedt onderdak aan een tweetal basisscholen (Willem van Boeijenschool en De Notenkraker), drie overlooplokalen, een aantal aan de school verbonden welzijnsfuncties, een buurthuis, een sportzaal, een ontmoetingsruimte voor ouderen en jongeren, een Ouder en Kind Centrum, GGD en logopediepraktijk, kinderopvang met naschoolse opvang, een onderkomen voor sportbuurtwerk en een opslagruimte voor speel- en spelattributen.

Opdrachtgever: 

Architect: 

Projectmanagement: 

Projectomvang: 

Installatiesom: 

Status: 

Gemeente Amsterdam

Teeuwisse en Willems architecten en adviseurs

Van Keulen & van Zutphen Bilthoven

6.450 m² BVO

€ 1.900.000 excl. btw

Opgeleverd

download de projectsheet
Theophile de Bock_4 Theophile de Bock_5
andere projecten

Contact

ing. D.C.T.A. (Dennis) van de Wetering

Projectleider

Tel: 06-158 516 69

E-mail:
dennis.van.de.wetering@swebru.nl