Onderwijs

IKC Centrumeiland Amsterdam

Het IKC moet een doorgaande onderwijslijn gaan bieden aan de leerlingen van 0-13 jaar. Om dit te realiseren is er een samenwerking aangegaan tussen Stichting ‘Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ) en Kinderopvang Humankind. 

Bij deze nieuwbouw zijn de volgende partijen direct betrokken:

  • Stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ)
  • Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling (Humankind)
  • Gemeente Amsterdam

 

Omvang:

Opdrachtgever:

Opdracht:                                                               

Oplevering:

3600m²

abcnova namens STAIJ

Installatieontwerp, bouwteam en uitvoeringsbegeleiding

Verwacht in 2022

Advieswerkzaamheden Sweegers en de Bruijn

Sweegers en de Bruijn heeft samen met abcnova, BDG architecten en Pieters Bouwtechniek het ontwerp gemaakt. Binnen het IKC is ruimte voor onderwijs, sport en een kinderdagverblijf. Het uitgangspunt is om een gebouw te ontwerpen en te realiseren met als eindresultaat een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), passend bij de diverse gebruikers. Met de ontworpen installatie zal de school volledig aan het programma van frisse scholen gaan voldoen.

Het ontwerp is toegespitst op de 3 hoofdgebruikers binnen het IKC. De vraag van de opdrachtgever is vertaald naar een installatie die individueel te sturen en te bemeteren is, vanuit de centrale voorzieningen en makkelijk te bedienen is door de gebruiker met lage exploitatiekosten.

Het IKC wordt aangesloten op een centraal WKO systeem, waarmee het centrumeiland is voorzien.

Met de andere duurzame systemen zoals hemelwaterinfiltratie en een regenwatersysteem (spoeling toiletten) zal deze school een duurzaam karakter krijgen, welke midden op het eiland zal worden gerealiseerd.

andere projecten

Contact

S.A.J. (Stephan) Vissers

Projectleider

Tel: 06-515 643 99

E-mail:
stephan.vissers@swebru.nl