Onderwijs

Kindcentrum Besoyen Waalwijk

In de woonwijk Besoyen in Waalwijk staat de leefbaarheid erg onder druk door het verouderde woningbestand en een hoog leegstandspercentage. Daarom hebben de gemeente en woningcorporatie Casade besloten om de wijk te herontwikkelen. Architechtenbureau 'De Twee Snoeken' is gevraagd om de vernieuwingen vorm te geven. Door het architectenbureau is Sweegers en de Bruijn benaderd om ze te ondersteunen in het ontwerp en de contacten met de diverse gebruikers zoals de school, kinderdagverblijf en sportverenigingen. 

Opdrachtgever: 

Architect: 

Projectmanagement: 

Projectomvang: 

Installatiesom:

Status: 

Casade Woondiensten & Gemeente Waalwijk

Architectenbureau De Twee Snoeken te 's-Hertogenbosch

Architectenbureau De Twee Snoeken te 's-Hertogenbosch

3.000 m² BVO

€ 960.000 excl. btw

Opgeleverd 

Advieswerkzaamheden Sweegers & de Bruijn
Onze rol binnen het ontwerpteam was het vertalen van de programma van eisen naar een bruikbaar gebouw voor de gebruikers. Met kleine meetings zijn de wensen vanuit programma van eisen en gebruikers door ons vertaald naar duurzame technische oplossingen/invullingen.

andere projecten

Contact

S.A.J. (Stephan) Vissers

Projectleider

Tel: 06-515 643 99

E-mail:
stephan.vissers@swebru.nl