Onderwijs

Schuifplan laboratoria gebouw Helix TU/e

Voor de faculteiten Scheikundige Technologie (ST) en Biomedische Technologie (BMT) was een herindeling voor een gedeelte van het gebouw Helix nodig. De chemische laboratoria voor de vakgroepen SMK, SMO3, SMO4 en Hybrid Catalysis verhuizen intern en worden aangepast naar de nieuwe gebruikersbehoeften. De herindeling vindt plaats op de 3e en 4e verdieping van een operationeel gebouw dat met uitzondering van het bouwgebied, volledig in gebruik blijft. 

Opdrachtgever:                                              

Bouwmanagement:                                           

Ontwerp installaties+lab.inrichting:           

Omvang:                                                          

Bouwkosten installaties + lab.inrichting:

Status:                                                       

Technische Universiteit Eindhoven

Sweegers en de Bruin bv

Sweegers en de Bruijn bv

1.350 m² bvo

€ 1.400.000,- excl. BTW

Opgeleverd

Onze advieswerkzaamheden
Sweegers en de Bruijn heeft het ontwerp van de gebouwgebonden techische installaties en van de laboratorium inrichting verzorgd. Daarnaast heeft Sweegers en de Bruijn ook het bouwmanagement van de ontwerpfasen en de uitvoering gedaan. Er is gebruik gemaakt van de bestaande primaire installaties, welke hiervoor zijn aangepast en uitgebreid. De uitvoeringsfase is met een complexe interne verhuisbeweging gerealiseerd, waardoor de vakgroepen nagenoeg ononderbroken gebruik hebben kunnen maken van de laboratoria.

Helix 1

Helix 2

andere projecten

Contact

ing. J.R.C. Herrings

Adviseur

Tel: 06 515 445 75

E-mail:
ruud.herrings@swebru.nl