Onderwijs

Uitbreiding cleanroom Spectrum TU/e

Vanuit de samenwerkingsverbanden met de industrie krijgt TU/e een MOVPE reactor geleverd. Met deze reactor kunnen monokristallijn samengestelde halfgeleiderlagen worden geproduceerd.

Deze lagen vormen de basis van optische chips.

De reactor wordt geplaatst in het Nanolab@TU/e waar fundamenteel onderzoek naar ontwikkeling van optische chips plaatsvindt. Hiervoor is een uitbreiding van de bestaande cleanroom benodigd.

Opdrachtgever:                                                   

Haalbaarheidsstudie:                                        

Ontwerp (total engineering):                          

Omvang:                                                               

Cleanroom klasse (ISO 14644-1):                  

Status:                                                                    

Technische Universiteit Eindhoven

CCE Moergestel

Sweegers en de Bruijn

50 m² bvo + techniekruimten

ISO-6

In uitvoering

Onze advieswerkzaamheden
Sweegers en de Bruijn verzorgt de total engineering van de cleanroom uitbreiding. Daarnaast behoort het ontwerp van alle media aansluitingen voor de MOVPE reactor tot de werkzaamheden. Bestaande primaire installaties dienen hiervoor te worden uitgebreid. 

Er wordt een VO, DO en TO gemaakt. Tijdens de prijs- en contractvorming en de uitvoeringsfase vervult Sweegers en de Bruijn een begeleidende en toetsende rol. 

spectrum 1

andere projecten

Contact

ing. J.R.C. (Ruud) Herrings

Adviseur

Tel: 06 515 445 75

E-mail:
ruud.herrings@swebru.nl